บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)

SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

ยินดีต้อนรับ . .

บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) “SWF” เดิมชื่อ บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)
มีบริการสินเชื่อส่วนบุคคล สำหรับพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นบริการที่อำนวยความสะดวกในการขอกู้ โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง “SWF” ได้จัดสิทธิพิเศษดังนี้


สิทธิพิเศษ !!!
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าสินเชื่อส่วนบุคคลทั่วไป
 • เงินกู้คิดแบบลดต้น ลดดอก
 • ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 5 ปี
 • ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
 • โอนเงินเข้าบัญชีทันที


 • ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


  คุณพรทิพย์ สันวัชรีรุ่งเรือง
  โทรศัพท์ : 02-677-4300 ต่อ 392
  แฟกซ์ : 02-677-4302
  Email Address :
  Porntip@bfit.co.th


  คุณพรเพ็ญ เทพรักษ์
  โทรศัพท์ : 02-677-4300 ต่อ 382
  แฟกซ์ : 02-677-4302
  Email Address :
  Pornpen@bfit.co.th
  ใคร่ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบดังนี้
 • ยกเลิกการปล่อยสินเชื่อเพิ่มสำหรับผู้กู้รายเดิม (รีไฟแนนซ์ / Refinance) ในรอบการยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
 • ยกเลิกการปล่อยสินเชื่อสำหรับผู้กู้ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป
  • รอบสุดท้ายของการยื่นเอกสารเงินกู้วันที่ 3-9 สิงหาคม 2560
  • วันที่ได้รับเงินกู้วันที่ 28 สิงหาคม 2560
 • สำหรับการผ่อนชำระค่างวดรายเดือนของผู้กู้ทั้งหมด บริษัทฯ ยังคงหักเงินนำส่งตามปกติทุกเดือน จนกว่าจะครบกำหนดสัญญากู้เงินของแต่ละราย (ตามที่กำหนดไว้สูงสุด 60 งวด)