บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)

SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

ยินดีต้อนรับ . .

บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) “SWF” เดิมชื่อ บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)
มีบริการสินเชื่อส่วนบุคคล สำหรับพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นบริการที่อำนวยความสะดวกในการขอกู้ โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง “SWF” ได้จัดสิทธิพิเศษดังนี้
* สินเชื่อสวัสดิการ มิใช่เงินกู้กองทุน *


สิทธิพิเศษ !!!
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าสินเชื่อส่วนบุคคลทั่วไป
 • เงินกู้คิดแบบลดต้น ลดดอก
 • ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 5 ปี
 • ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
 • โอนเงินเข้าบัญชีทันที


 • ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


  คุณพรทิพย์ สันวัชรีรุ่งเรือง
  โทรศัพท์ : 02-677-4300 ต่อ 392
  แฟกซ์ : 02-677-4302
  Email Address :
  Porntip@srisawadfinance.com


  คุณพรเพ็ญ เทพรักษ์
  โทรศัพท์ : 02-677-4300 ต่อ 382
  แฟกซ์ : 02-677-4302
  Email Address :
  Pornpen@srisawadfianace.com
  การให้บริการของบริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) ตามข้อตกลงใหม่จะเริ่มครั้งแรกในรอบการปล่อยสินเชื่อในเดือนตุลาคม 2560 และการรีไฟแนนซ์จะเริ่มในเดือนมกราคม 2561 ดังรายละเอียด
 • รอบแรกการปล่อยสินเชื่อสำหรับเฉพาะผู้กู้รายใหม่
  • ยื่นเอกสารเงินกู้: 5 – 11 ตุลาคม 2560
  • ได้รับเงินกู้: 17 พฤศจิกายน 2560
 • สำหรับการผ่อนชำระค่างวดรายเดือนของผู้กู้ทั้งหมด บริษัทฯ ยังคงหักเงินนำส่งตามปกติทุกเดือน