บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)

SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

สถานที่ตั้ง

  บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)

  99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ชั้น 1,3,5,6 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 (เบญจมิตร) ถนนแจ้งวัฒนะ

  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


  โทรศัพท์ +66 2073 0677 โทรสาร +66 2073 0670ติดต่อเรา